Avaleht E-raamat Reklaam Kontakt

Teemad

ETTEVŐTTED
KASULIKUD LINGID
TEHNOPARGID
UUED SUUNAD
KASULIK TEADA
SEADMESOOVITUS
LOGISTIKA TERMINID
SEADUSED
LAOMAJANDUSE ABC
KOOLITUS ja SEMINAR
UUDISKIRI
Äripäev "LOGISTIKA"
LAOPINNAD (uuring)
PALGAUURING

Kas oled läbinud laojuhtimise kursuse?


Küsitluste arhiiv
Ebakindlus logistikas

Tähtis tegur materjalivoogude käsitlemisel ja analüüsil. Ebakindlus logistikas on põhjustatud enamasti ebapiisavast tarnevõimest, tarnekindlusest või tarne täpsusest ning ebatäpsetest ja valedest müügiennustustest. Materjalivoogude osas võib tähendada ebakindlus näiteks ebakindlust läbimisajas, ebakindlust prognoositava vajaduse ja tegeliku kasutamise osas, registreerimisvigu ja allhankijatelt saadud eksitavat informatsiooni.


EEA (EFFA )

Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsioon. Inglise keeles Estonian Freight Forwarders Association.


Efektiivsus logistikas

Efektiivsus e tõhusus on kategooria, mis iseloomustab logistikas seda, millise ressursikuluga vajalik tulemus saavutatakse. Efektiivsust kujutatakse kui toimingu tulemusena saadud tulu ja selle sooritamiseks tehtud kulu suhet. Mida suurem on vastav suhe, seda efektiivsem ollakse


Elektrooniline kaubandus

Andmevõrkudes toimuv ostmine ja müük. Müügiobjektiks võivad olla informatsioon, tooted ja teenused. Elektrooniline kaubandus erineb traditsioonilisest selle poolest, kuidas vahendatakse, käsitletakse ja töödeldakse informatsiooni tarneahelas


Elutsükli analüüs (Life Cycle Analysis)

Kvalitatiivne ja kvantitatiivne analüüs, mille eesmärgiks on selgitada välja kõik keskkonnamõjude liigid ja võimaluse korral mõjude suurused, mis leiavad aset toote ja selle valmistamiseks vajalike materjalide valmistamise käigus, toote kasutamise ja utiliseerimise käigus. Toote poolt esile kutsutud keskkonnamõjutuste leevendamiseks tuleb uurida toote elutsükli iga etappi alates tooraine hankimisest, tootmisest ja kasutamisest kuni jäätmete lõpliku käsitlemiseni


EMAS dekreet

EMAS dekreet on EL dekreet tööstusettevõtete vabatahtlikust osalemisest keskkonna haldamis- ja auditeerimissüsteemis (The European Community Eco-Management and Audit Scheme 1836/93). Dekreet sisaldab EMAS süsteemi nägemuse ja informatsiooni sellega liitumisest


ERAA (ERAA)

Eeti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon


Ettevõtte põhitegevusvaldkond

Ettevõtte põhitegevusvaldkond on see tuum, milleks on ettevõte ellu kutsutud ja mis peaks olema ettevõttes peamiseks kasumit andvaks valdkonnaks. Ettevõtte põhitegevusvaldkond nähakse enamasti ette selle äriplaaniga. Põhitegevusvaldkonda ei outsourcita


Euro Vignette - EL transpordi maksustamisraamistik (Euro Vignette)

Vignette direktiivi järgid peavad EL liikmesmaad viima sisse raske transpordi osas maksud. Oma riigi transpordivahenditele kehtestatakse aastamaksud, läbisõitvale välismaa transpordile aga kuu, nädala või päeva maksud. Päevamaksu maksimummääraks on kehtestatud 8 eurot Direktiiv kehtestati liikmesmades alates 01.07. 2000.a.


Euroopa Liidu transpordipoliitika

EL transpordipoliitika nurgakivideks on liberaliseerimine ja harmoniseerimine. Harmoniseerimise all mõeldakse kõikides EL maades ühesuguste reeglite, eeskirjade, tehniliste normide, seadusandlike aktide väljatöötamist ja kehtestamist, mis hõlbustaks majandusühenduse sisest transporti. Liberaliseerimise all mõeldakse vaba konkurentsi sisseviimist ilma mingisuguste takistuste ja piiranguteta

FIATA

Ülemaailmne Ekspedeerijate Assotsiatsioon. EEA on FIATA liige. EEA liikmestaatuses ettevõtte võib taotleda FIATA assotsieerunud liikme staatust.

GMT (Greenwich Mean Time)

Kellaaeg 0-meridiaanil, mis läbib Greenwichi observatooriumit Londoni lähistel.

HBL (House Bill of Lading)

Ekspedeerija poolt väljastatud konossement, mille originaaleksemplaride esitamise vastu vabastab ekspedeerija agent sihtpunktis kauba konossemendi esitajale.


Hulgiladu

Enamasti maaletooja või hulgimüüja ladu suurte kaubakoguste ladustamiseks ja käsitsemiseks. Hulgilaod tegutsevad ka kaupluse- ja kaubamajakettide keskladudena

   

24. märts 2018 19:29

Märksőna vői firma nimi

   OTSI