Avaleht E-raamat Reklaam Kontakt

Teemad

ETTEVŐTTED
KASULIKUD LINGID
TEHNOPARGID
UUED SUUNAD
KASULIK TEADA
SEADMESOOVITUS
LOGISTIKA TERMINID
SEADUSED
LAOMAJANDUSE ABC
KOOLITUS ja SEMINAR
UUDISKIRI
Äripäev "LOGISTIKA"
LAOPINNAD (uuring)
PALGAUURING

Kas oled läbinud laojuhtimise kursuse?


Küsitluste arhiiv
ULCC (Ultra Large Crude Carrier)

Maailma suurimad toornafta tankerid kandevõimega üle 320 000 tonni.

Väärtusahel

Väärtusahel moodustub ettevõtte selliste tegevuste ketist, mille abil toodab ettevõte lisaväärtust ja konkureerib muude, klientidele samuti väärtusi tootvate ettevõtetega. Väärtusahela loomise kriteeriumideks on klientide vajadused ja ootused, mida püütakse vastavalt võimalustele rahuldada.


Väline koostöö

Koostöö erinevate ettevõtete ja nende töötajate vahel. Välise koostöö osapoolteks on enamasti tarnijad, kliendid, logistiliste teenuste osutajad ja muud erinevad koostööpartnerid


Väliskulud (välised keskkonnakulud)

Transpordiga seotud kulude liik, mis on põhjustatud peamiselt keskkonna saastamisest, mürast, ilmastikumuutuste kahjulikust mõjust, liiklusummikutest ja liiklusõnnetustest. Väliskulud ei kajastu üldjuhul toote hinnas. Nii transporditeenuste osutajad kui ka teenuste ostjad ei ole tihti teadlikud selliste kulude olemasolust. Selliste kahjulike keskkonnamõjutuste ulatust on võimalik hinnata rahalises väärtuses


Valmistoodang

Valmistoodang on selline toodang, mis on läbinud täielikult tootmistsükli ühe ettevõtte piires, mis on täielikult komplekteeritud, läbinud tehnilise kontrolli ja antud üle lattu või laadimiseks tarbijale või kaubanduspartnerile.


Vastuvõtja

Isik, kes on nimetatud kauba vastuvõtjaks veodokumendis. Vastuvõtja isikut on võimalik tõestada ka muul moel. Näiteks esitab ta kauba valdaja konossemendi originaaleksemplari


Vastuvõtuala

Piirkond laos (keskmiselt 5-10% lao pindalast), mida kasutatakse kaupade mahalaadimise järgseks hoiustamiseks, hoiuühikute moodustamiseks ja vastuvõtukontrolli läbiviimiseks. Vastuvõtualal sooritatakse ka erinevaid lisaväärtusteenuseid (varustamine kasutusjuhenditega, sildistamine jne) ja cross-dockingit


Vedaja vastutus

Vedaja vastutab kauba kadumise, kahjustamise ja veo hilinemise eest. Vedaja ei ole vastutav kahjudest, mis on põhjustatud kauba puudulikust kvaliteedist, kauba puudulikust või halvast pakendist, kauba erilisest vastuvõtlikkusest kahjustustele, saatja / vastuvõtja hooletusest või veast, kauba mittetäielikust või väärast markeerimisest ja olukorrast, mida vedaja ei võinud ennetada ega vältida.


Veeväljasurve

Laeva poolt välja surutud veekoguse kaal.


Veovahend

Transpordivahend, mis on võimeline toimetama oma jõuallika abil kaupa ühest punktist teise. Veovahenditeks on näiteks veoauto, veduk, veduk koos poolhaagisega, veoauto koos täishaagisega.


Virnastamine

Kaupade hoiustamine laos ilma riiulikonstruktsioone kasutamata. Ülemised kaubaalused rõhuvad alumistele, mis eeldab, et virnastatav kaup on suhteliselt kerge ja/või pakendid on tugevad ja kompaktsed. Efektiivne kauba ladustamise viis. Virnastamisel madalas laos on hoiuühiku omahind võrreldes muude ladustamise viisidega kõige madalam


VLCC (VerY Large Crude Carrier)

Väga suur toornafta tanker kandevõimega 160 000- 320 000 tonni.

Ülavoog

Ülavoog kujutab endast logistilises ahelas ettevõtte ostuturgu ja see koosneb tarnijatest ning allhankijatest


Ülenormatiivne koorem (Abnormal load)

Koorem, mida oma väärtuse või suure riski tõttu saada vigastatud ei saa jagada väiksemateks osakoormateks. Tulenevalt koorma gabariitidest ja kaalust ei saa seda transportida tavalise sõidukiga C&U regulatsiooni alusel.

 

 

   

24. märts 2018 19:27

Märksőna vői firma nimi

   OTSI