Avaleht E-raamat Reklaam Kontakt

Teemad

ETTEVŐTTED
KASULIKUD LINGID
TEHNOPARGID
UUED SUUNAD
KASULIK TEADA
SEADMESOOVITUS
LOGISTIKA TERMINID
SEADUSED
LAOMAJANDUSE ABC
KOOLITUS ja SEMINAR
UUDISKIRI
Äripäev "LOGISTIKA"
LAOPINNAD (uuring)
PALGAUURING

Kas oled läbinud laojuhtimise kursuse?


Küsitluste arhiiv

Lao- ja tootmispindade turg - mai 2009

www.colliers.ee


Seoses majanduslangusega on tõsise tagasilöögi saanud ka lao- ja tootmispindade turg.


Sarnaselt muudele kinnisvarasektoritele on ka lao- ja tootmispindade turg koondunud eelkõige Tallinna ja Harjumaa piirkonda. Olulisemad arengud on lisaks toimunud Tartus ning väiksemaid projekte on arendatud ka mujal Eestis. Kuigi valdavalt käsitletakse tootmis- ja laopindu samaväärselt, on need olemuslikult erinevad. Järjest enam on hakatud rajama polüfunktsionaalseid pindu, ometigi on tootmispinnad teatud spetsiifikast tulenevalt eristatavad. Võib arutleda, kas nende puhul on tegemist kinnisvaraobjekti või pigem tootmisvahendiga - seda eelkõige nii tootmishoonete eripärast tulenevalt kui ka asjaolust, et sageli on hoonetes kasutatav tehnoloogia kordades kallim hoonest endast.

Majanduslangusega korrelatsioonis on langenud ka vajadus tootmis- ja laopindade järele. Nõudluse kontekstis on laopindade osas otsene seos eelkõige tarbimisega. Tootmispindade puhul on olemas seos nii tarbimise kui ka erinevate otseselt seonduvate majandusvaldkondade (nt ehitus) tagasilöökidega. Eesti majanduse võimekust ja suurust arvestades ei pruugi päästerõngaks olla ka ekspordi suurenemine. Statistikaameti andmetel on Eesti tööstustoodang tagasi 2003. aasta tasemel. Aasta-aastale arvestuses langes aprilli seisuga toodangu maht 30%. Ekspordist oli aprilli seisuga kadunud 40% ning siseturu müügist 30%. Kõikidest tööstusharudest on parimas seisus toiduainetetööstus (esmatarbekaubad), kus langus oli „vaid" 9%.

Igapäevaselt paistab majanduslangus tootmis- ja laopindade turul kõige ilmekamalt välja seiskunud ja külmutatud tehnoparkide projektide näitel. Lisaks peatunud arendustegevusele on oluliselt langenud ka küsitav tootmismaa hind (vähemalt 50%). Arvestades potentsiaalset külmutatud tehnoparkide mahtu (Tallinna piirkonnas ca 100-200 ha), võib antud varu pidada piisavaks mitmeteks aastateks isegi majanduse elavnedes. Hoonete ja pindade osas on olukord vähem pessimistlik, sest spekulatiivne arendus oli tõusuperioodil suhteliselt tagasihoidlik ja valdav osa hoonetest on rajatud omatarbeks. Samas tuleb arvestada ka raskustesse sattunud ettevõtete omanduses oleva pinna tõenäolise turuletulekuga, mis suurendab pakkumist ning viib kõrge vakantsuse toel alla ka üüritasemed (senisest tipptasemest 25-30%).

Colliersi hinnangul on tootmis- ja laopindade turu väljavaated otseselt seotud majanduse üldise käekäiguga, kusjuures tootmispindade osas võib edasine areng olla tagasihoidlikum, sest Eesti on aja jooksul minetanud mitmed varasemad konkurentsieelised (odav tööjõud, odav energia jmt).


Lao- ja tootmispinnad Tallinnas ja Harjumaal


Colliers Internationali andmeil oli 2009. aasta alguse seisuga Harjumaa tehnoparkides ca 900 ha maad. Kuna suur hulk tehnoparkide arendusi on külmutatud, siis tuleb arvestusest maha võtta vähemalt 100 ha maad. Enamiku tehnoparkide osas võib märkida, et need püsivad „ootere reĂľiimil". Arendajate väitel on probleemiks laenude mitteväljastamine - kliendid on kadunud ja müük seisab.

Lao- ja toomispindade turu dünaamikat iseloomustab viimase kahe aasta jooksul suurenenud pakkumise tagajärjel tekkinud langustrend. Selle aasta alguseks oli laoja tootmispindade maht 2006. aasta algusega võrreldes kasvanud Harjumaal enam kui 2,7 korda. Kindlasti süvenes tendents majanduse jahtumise mõjul ja likviidsuse vähenemise tõttu.

>
Lao- ja tootmispindade turu kahanemise selged märgid ilmnesid 2008. aasta esimeses kvartalis. Majandusaktiivsuse langus ning seetõttu ka tarbimise, jaemüügimahu ja tööstustoodangu vähenemine Eestis on mõjutanud üürnike plaane lao- ja tootmispindade osas. Ettevõtted on hakanud pikemalt kaaluma iga otsust, üürimäärasid ja arendusplaane.

>
Erinevalt kaubandus- ja büroopindade sektorist domineerivad lao- ja tootmispindade turul omakasutuseks ehitatud hooned. Seetõttu on sektor oma olemuselt vähemal määral spekulatiivne, võimaldades väiksemate kaotustega reageerida majandusraskustele. 2009. aasta alguseks moodustasid lao- ja tootmispindade mahust* 70% (ca 457 000 m2) built-to-suit hooned ning 30% (195 000 m2) spekulatiivsed hooned. Samas, võrreldes 2007. aastaga uute omakasutuseks ehitatud projektide osakaal 2008. aastal kahanes, moodustades 55% mahust (2007 - 77%).

>
Paljude objektide puhul on Harjumaal tegu puhtalt kinnisvaraalase tegevusega. Tegevused pole suunatud tootmise arendamisele, vaid pigem teenindusele ja kaubandusele. Eesti kaubaveo maht vähenes aastaga neljandiku võrra. Eelmise aasta lõpus alanud tööstustoodangu järsk langus jätkus ka aprillis. Tööstusettevõtete toodang oli 2009. aasta aprillis 34% väiksem kui eelmise aasta aprillis. Kui 2008. aasta detsembris vähenes toodang 22%, siis tänavu jaanuaris 26%, veebruaris ja märtsis 30% ning aprillis 34%. Jaekaubandusettevõtete kaupade jaemüük vähenes 2009. aasta aprillis eelmise aasta aprilliga võrreldes püsivhindades 15% - seega laopindade arendamise suhtes atraktiivsus puudub.

>
2008. aasta teisel poolel hakkas üha rohkem arendajaid teatama arendusprojektide edasilükkamisest. Lõppfaasis olnud projektid on valmimas ning võib oodata nende turuletulekut, uute ehitamist ei alustata ja algfaasis olnud projektid on külmutatud.

>
Üürnikud on ettevaatlikud ja eelistavad pigem üürida kui osta, populaarseks on muutunud lühiajalised üürilepingud. Üürihuvi sõltub tehnopargi asukohast ja logistikast. Eelistatud piirkondadeks on kujunenud Tartu maantee ja Tallinna ringtee äärne piirkond (Jüri Tehnopark, Rae Tehnopark, Mõigu Tehnopark), Lasnamäe ümbrus ja sadamaäärsed piirkonnad (Muuga ja Paldiski Tehnopark).

>
Tehnoparkide üürihindade kauplemisruum on kuni 50%.

>
Uued arendusprojektid on käimas Jüri Tehnopargis, Rae Tehnopargis ja Sinikivi Tehnopargis. Ootame huviga Ameerikanurga Kaubandus- ja Logistikapargi käivitamist uute investorite poolt.

Vaata lisaks:

Tehnopargid
Kinnisvaraturg

   

22. veebruar 2018 10:14

Märksőna vői firma nimi

   OTSI