Avaleht E-raamat Reklaam Kontakt

Teemad

ETTEVŐTTED
KASULIKUD LINGID
TEHNOPARGID
UUED SUUNAD
KASULIK TEADA
SEADMESOOVITUS
LOGISTIKA TERMINID
SEADUSED
LAOMAJANDUSE ABC
KOOLITUS ja SEMINAR
UUDISKIRI
Äripäev "LOGISTIKA"
LAOPINNAD (uuring)
PALGAUURING

Kas oled läbinud laojuhtimise kursuse?


Küsitluste arhiiv

                 Ülevaade lao- ja tootmispinnad andmed seiusuga nov. - dets. 2009.
                                                                  www.arcovara.ee
                                                                                                                                    Lisatud 12.03.2010
Harjumaa (Tallinn)

Uued ning kaasaegsed lao- ning tootmishooned on valminud peaasjalikult täienenud valikuga tehnoparkidesse, kus on olemas ehitusküps krunt koos hoonetele vajaliku tehnovarustusega. Samuti vastavad tehnoparkidesse rajatud uued hooned valdavalt ka kõikidele kaasaja nõuetele: lisaks optimaalses mahus abiruumide (kontori- ja olmeruumid) olemasolule on pinnad reeglina varustatud ka kaasaegsete tehniliste võimalustega (kommunikatsioonid, laadimisplatvormid).

Reeglina on rajatud uued pinnad ka hea kauba juurdepääsuga, avatud planeeringuga, mis vastavalt vajadusele võimaldab ka vaheseinte lisamist ja piisava töökõrgusega (ca 10-12 m). Lisaks moodustavad tehnoküladesse koondunud ettevõtted ka teatud sünergilist kooslust, kus erinevad ettevõtted oma tegevusaladega üksteist täiendavad.

Viimase pooleteise aasta jooksul on aga ehitustegevus oluliselt langenud, mida näitab ka väljastatud ehituslubade maht. Kui Tallinna ja Harjumaa lao- ja tootmispindade sektoris oli väljastatud ehituslubade math aastatel 2005-2007 selges kasvutrendis, siis 2008. aastal jõudsid majanduslanguse mõjud ka antud kinnisvaraturusektorisse: ehituslubade maht hakkas kahanema 2008. aastal ning on kahanenud jätkuvalt ka 2009 aastal. Tulenevalt keerulisest ja ebakindlast üldisest majandussituatsioonist on ettevõtete pinnavajadus reeglina vähenenud ning ehitamise asemel eelistatakse alternatiivina tootmisruume üürida.


(kliki pildile, et näha suuremalt)


Kui peamiselt on uusi lao- ja tootmispindu ehitatud omatarbeks, siis tulenevalt hetke majandusolukorrast on mitmed ettevõtted tootmist koondanud ning omakasutusest vabaks jäänud vakantsed pinnad on jõudnud üüriturule. Majanduslangusest tingituna on lao- ja tootmispindade pakkumine käesoleval aastal drastiliselt tõusnud, peamiselt on pakkumises Tallinna linnas asuvad erinevad renoveeritud ja renoveerimist vajavad B ja C kvaliteedi pinnad, mis osaliselt või täielikult ei vasta kaasaja nõuetele. Antud pindade pakkumismahu ja vakantsuse tõus on osaliselt tingitud ka asjaolust, et pindade senised kasutajad on kolinud Tallinna linna lähedusse vastvalminud kaasaegsetele pindadele.

Kuna lao- ja tootmispindade pakkumine ületab seega hetkel selgelt nõudlust, on oluliselt langenud pindade üürihinnad kõikides kvaliteediklassides.


(kliki pildile, et näha suuremalt)

Kui veel poolteist aastat tagasi ulatus tootmis- ja laopindade juurde kuuluvate olme- ja kontoripindade puhul netoüüri tipptase ca 120-135 kr/m²/kuus, siis tänaseks on muutunud majandusolukorra tõttu kontori- ja olmepindade netoüürid langenud tootmis- ja laopindadega samale tasemele. Olme- ja kontoripinnad üüritakse välja koos tootmis- või laopindadega kui abiruumid, mis toetavad põhitegevust.

Täna on nimetatud hinnalangust märgata eelkõige pakkumishindades, samas on sarnaselt äri- ja kaubanduspindade sektoriga tootmis- ja laopindade senised üürnikud astunud läbirääkimistesse kehtiva üürilepingukohase üürihinna alandamiseks.

Sarnaselt lao- ja tootmispindadega valitseb passiivsus ka tehnoparkide kruntide turul, kus olemasolev pakkumine ületab oluliselt nõudlust. Mitmetes nn buumiajal alustatud tehnokülades on teede ja tehnovõrkude arendamine / ehitamine peatatud. Tehnovõrkudega varustatud tootmismaa hinnad on Tallinna lähiümbruses viimase pooleteise aasta jooksul langenud vähemalt 50%, suurtel kommunikatsioonideta maatükkidel likviidsus tänases situatsioonis puudub.

Paari lähiaasta perspektiivis on oodata tootmis- ja laopindade turu stabiliseerumist ja kohandumist muutunud olukorraga. Ehitus- ja arendustegevus aeglustub või isegi peatub eelkõige finantseerimisvõimaluste puudumise tõttu. Säiliv uusarendus toimub eeldatavasti vaid põhjalikult läbikaalutud vajadusel omakasutuse tarbeks.


 

   

24. märts 2018 19:10

Märksőna vői firma nimi

   OTSI